Logo Parteneri Fonduri Europene

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.395/21.12.2016, modificată prin HCGMB nr.225/19.04.2018 și HCGMB nr.277/17.05.2018 s-a aprobat achizioionarea de către Municipiul Bucureşti a unui număr de 100 de tramvaie, în cadrul unui program multianual pe o durata de 4 ani, începând cu anul 2018, precum și studiul de oportunitate “Achiziționare tramvaie și echipamente necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe liniile 1, 10, 21, 25, 32,40, 41 și 55".