Logo Parteneri Fonduri Europene

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai
în Municipiul București

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 40
COD SMIS 122604În data de 28.12.2018, a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Organismul Intermediar – Agenția pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov, contractul de finanțare nr. 3647/2018 aferent proiectului ”Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 40”, finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 3, P.I. 4e, O.S.3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

În conformitate cu Anexa 8 – Măsuri de informare și publicitate, la contractul de finanțare, Municipiul București are obligația de a publica pe site-ul propriu o scurtă descriere a proiectului care va conține următoarele informații:

Titlul proiectului: “Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 40“, cod SMIS 122604

Denumirea beneficiarului: Municipiul București

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea eficienței transportului public de călători prin achiziționarea unui număr de 10 tramvaie noi, moderne pentru realizarea transferului sustenabil al unei părți din cota modală de transport cu autoturisme către transportul public.

Obiectivele specifice:
• reducerea emisiilor de echivalent CO2 generate de transportul rutier motorizat la nivelul Municipiului București cu 141 tone/an
• realizarea transferului sustenabil al unei părți din cota modală de transport cu autoturisme către transportul public și creșterea cu aproximativ 11% a numărului de utilizatori ai transportului public pe linia de tramvai 40
• creșterea atractivității și îmbunătățirea eficienței transportului public de călători, a frecvenței și a timpilor de parcurs, accesabilității și implicit a transferului sustenabil către acesta de la transportul privat cu autoturisme

Rezultate estimate:
• scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (emisii GES) cu 141 tone CO2/an la nivelul Municipiului Bucureşti;
• creșterea estimată a numărului de pasageri transportați pe aceasta linie cu aproximativ 11%;
• achiziționarea de 10 tramvaie noi din gama de 36 m, moderne, ceea ce va implica scăderea timpului de călătorie, creșterea vitezei medii a vehiculelor de transport public local în perioada orelor de vârf AM și scăderea cotei modale a transportului auto cu 0,3% și creșterea cotei modale a transportului public cu 0,4%;
• informarea publicului privitor la intervenția fondurilor europene prin acțiuni de publicitate și promovare: comunicate de presă, panouri temporare și plăci permanente, realizare și actualizare pagină web a proiectului, plăcuțe informative montate pe tramvaiele achiziționate, 50.000 pliante pentru informarea și conștientizarea populației cu privire la avantajele/beneficiile utilizării serviciului de transport public local de calatori și 1.000 hărți cu traseele pe care vor circula noile tramvaie.

Data de începere: 28/12/2018

Perioada de implementare: 46 de luni

Valoarea totală a proiectului: 100.701.895,13 Lei.

Finanțarea nerambursabilă pentru proiect: 75.406.852,09 lei, din care 61.556.613,95 lei din FEDR și 13.850.268,14 lei din Bugetul Național.

                                                                     Înapoi  

                              Înainte