Logo Parteneri Fonduri Europene

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai
în Municipiul București

INFORMAȚII PRIVIND PROIECTELE

Cele 8 proiecte de achiziție tramvaie sunt finanțate în domeniile eligibile alea Programului Operațional Regional POR 2014-2020, Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranzacției către o economie cu emisii scăzute de carbon,” Obiectiv specific 3.2. – ”Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă„.

Prin implementarea celor 8 proiecte se va realiza reducerea emisiilor de echivalent CO2 și îmbunătățirea eficienței transportului public de călători prin Municipiul București. Proiectele prevăd achiziția a 100 de tramvaie noi ce vor circula pe traseele liniilor 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 și 55.

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTELOR

Obiecivele specifice ale celor 8 proiecte vizeză îmbunătățirea eficienței transportului public de călători prin achiziționarea de tramvaie noi, modeme pentru realizarea transferului sustenabil al unei părți prin cota modală de transport autoturisme către transportul public și creșterea numărului de utilizatori ai transportului public pe liniile vizate.

 

REZULTATELE ANTICIPATE ALE PROIECTELOR

Rezultatele generale ale celor opt proiecte sunt:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră

· Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați

                                                                       

                              Înainte