Responsive Image

Proiect confinațat din Fondul European


Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.395/21.12.2016, modificată prin HCGMB nr.225/19.04.2018 și HCGMB nr.277/17.05.2018 s-a aprobat achizioionarea de către Municipiul Bucureşti a unui număr de 100 de tramvaie, în cadrul unui program multianual pe o durata de 4 ani, începând cu anul 2018, precum și studiul de oportunitate “Achiziționare tramvaie și echipamente necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe liniile 1, 10, 21, 25, 32,40, 41 și 55".
Responsive Image

DESPRE PROIECT

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai în Municipiul București

INFORMAȚII PRIVIND PROIECTELE

Cele 8 proiecte de achiziție tramvaie sunt finanțate în domeniile eligibile alea Programului Operațional Regional POR 2014-2020, Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranzacției către o economie cu emisii scăzute de carbon,” Obiectiv specific 3.2. – ”Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă„.


Prin implementarea celor 8 proiecte se va realiza reducerea emisiilor de echivalent CO2 și îmbunătățirea eficienței transportului public de călători prin Municipiul București. Proiectele prevăd achiziția a 100 de tramvaie noi ce vor circula pe traseele liniilor 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 și 55.


OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTELOR

Obiecivele specifice ale celor 8 proiecte vizeză îmbunătățirea eficienței transportului public de călători prin achiziționarea de tramvaie noi, modeme pentru realizarea transferului sustenabil al unei părți prin cota modală de transport autoturisme către transportul public și creșterea numărului de utilizatori ai transportului public pe liniile vizate.


REZULTATELE ANTICIPATE ALE PROIECTELOR

  • Rezultatele generale ale celor opt proiecte sunt:
  • Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră
  • Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați
tramvai1

Tramvaiul 1

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 1 COD SMIS 122602

tramvai10

Tramvaiul 10

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 10 COD SMIS 122603

tramvai21

Tramvaiul 21

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 21 COD SMIS 121509

tramvai25

Tramvaiul 25

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25 COD SMIS 121510

tramvai32

Tramvaiul 32

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 32 COD SMIS 121511

tramvai40

Tramvaiul 40

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 40 COD SMIS 122604

tramvai41

Tramvaiul 41

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 41 COD SMIS 121513

tramvai55

Tramvaiul 55

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 55 COD SMIS 122605

Responsive Image

Beneficiar

Primăria Municipiului București

Responsive Image
Responsive Image

Galerie

Responsive Image

Presă

Responsive Image

Contact

Adresă:

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, Bucureşti

Website Regio:

inforegio.ro

Responsive Image